Harga Lesen Motor

Adakah anda ingin memandu motosikal di Malaysia? Pertama sekali, anda perlu mempunyai lesen motor yang sah. Artikel ini akan membantu anda memahami segala-galanya tentang lesen motor dan harga yang terlibat dalam mendapatkannya di Malaysia. Mari kita lihat secara terperinci.

Adakah Lesen Motor dan Mengapa Anda Memerlukannya?

Lesen motor adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kenderaan bermotor Malaysia (JPJ) yang membenarkan pemegang lesen memandu motosikal secara sah di jalan raya. Anda memerlukan lesen motor untuk memandu motosikal di jalan raya, sama seperti memerlukan lesen memandu untuk memandu kereta.

Tahap untuk Mendapatkan Lesen Motor

Berikut adalah beberapa tahap untuk mendapatkan lesen motor di Malaysia:

1. Ambil Lesen L Pendidikan Tempatan (L PL) atau Lesen Memandu Tempatan (LMT)

Sebelum anda boleh memohon lesen motor, anda perlu mempunyai Lesen L Pendidikan Tempatan (L PL) atau Lesen Memandu Tempatan (LMT) yang sah. Anda perlu mengambil kursus pendidikan memandu yang disahkan oleh JPJ dan lulus ujian untuk mendapatkan lesen L PL atau LMT.

2. Ambil Kursus Memandu Motosikal

Selepas mendapat lesen L PL atau LMT, anda perlu mengambil kursus memandu motosikal yang disahkan oleh JPJ. Biasanya, kursus ini berlangsung selama dua hari dan meliputi aspek keselamatan, teknikal dan amalan memandu motosikal.

3. Lulus Ujian Teori dan Ujian Amali

Selepas mengambil kursus memandu motosikal, anda perlu lulus ujian teori dan ujian amal yang dijalankan oleh JPJ. Ujian teori meliputi soalan-soalan berkaitan undang-undang jalan raya, manakala ujian amal melibatkan sesi memandu motosikal di hadapan pegawai JPJ.

4. Mendapatkan Lesen Motor

Selepas lulus kedua-dua ujian, anda boleh memohon lesen motor di JPJ. JPJ akan mengeluarkan lesen motor yang sah jika anda berjaya melepasi kedua-dua ujian tersebut.

Berapa Kos untuk Mendapatkan Lesen Motor?

Kos untuk mendapatkan lesen motor di Malaysia adalah seperti berikut:

1. Kos Lesen L Pendidikan Tempatan (L PL) atau Lesen Memandu Tempatan (LMT)

Jika anda mengambil kursus pendidikan memandu dan mendapatkan pelajaran L PL atau LMT bergantung kepada sekolah memandu dan kawasan geografi. Kos ini biasanya berada di antara RM 300 hingga RM 800.

2. Kos Kursus Memandu Motosikal

Untuk mengambil kursus memandu motosikal juga bergantung kepada sekolah memandu dan kawasan geografi. Kos ini biasanya berada di antara RM 200 hingga RM 500.

3. Kos Ujian Teori dan Ujian Amali

Kos untuk ujian teori dan ujian amal bergantung kepada JPJ. Kos ujian teori adalah sekitar RM 30, manakala ujian amal adalah sekitar RM 200.

4. Kos Mendapatkan Lesen Motor

Kos untuk mendapatkan lesen motor di JPJ adalah sekitar RM 30. Kos ini termasuk caj pengeluaran lesen motor yang sah.

Oleh itu, untuk mendapatkan lesen motor secara keseluruhan adalah sekitar RM 560 hingga RM 1530, bergantung kepada sekolah memandu dan kawasan geografi.

Apakah Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Lesen Motor?

Untuk memohon lesen motor di JPJ, anda memerlukan dokumen-dokumen berikut:

  • Kad Pengenalan (MyKad) yang sah
  • Lesen L Pendidikan Tempatan (L PL) atau Lesen Memandu Tempatan (LMT) yang sah
  • Sijil Kursus Memandu Motosikal yang disahkan oleh JPJ
  • Sijil Ujian Teori dan Amali yang dikeluarkan oleh JPJ
  • Bayaran lesen motor yang diperlukan

Pastikan anda membawa semua dokumen yang diperlukan untuk mengelakkan sebarang kelewatan semasa memohon lesen motor di JPJ.

Apa yang Perlu Anda Ketahui Selepas Mendapatkan Lesen Motor?

Setelah anda mendapat lesen motor, ada beberapa perkara yang perlu anda ketahui untuk memandu motosikal dengan selamat di jalan raya. Ini termasuk:

  • Memakai perlindungan seperti topi keledar dan jaket keselamatan
  • Mematuhi undang-undang jalan raya dan had laju
  • Sentiasa memeriksa motosikal sebelum memandu
  • Mempelajari isyarat jalan dan peraturan lalu lintas
  • Menguasai teknik memandu motosikal dengan selamat

Kesimpulan

Mendapatkan lesen motor di Malaysia memerlukan beberapa tahap dan kos. Anda perlu mempunyai Lesen L Pendidikan Tempatan (L PL) atau Lesen Memandu Tempatan (LMT) yang sah, mengambil teori kursus memandu motosikal, lulus ujian dan ujian amal, dan memohon lesen motor di JPJ.

Kos untuk mendapatkan lesen motor adalah sekitar RM 560 hingga RM 1530. Selepas mendapatkan lesen motor, pastikan anda memahami undang-undang jalan raya dan memandu motosikal dengan selamat.

FAQ

Apakah itu Harga Lesen Motor?

Harga Lesen Motor ialah bayaran yang perlu dibuat untuk mendapatkan lesen memandu motosikal di Malaysia. Lesen ini diperlukan untuk memandu motosikal dengan sah di atas jalan raya.

Berapakah Harga Lesen Motor di Malaysia?

Harga Lesen Motor di Malaysia bergantung kepada jenis kelas lesen dan tempat mengambil ujian. Biasanya, kos permohonan dan ujian berkisar antara RM 200 hingga RM 350.

Siapakah yang layak untuk memohon lesen memandu motosikal?

Seseorang yang berumur 16 tahun ke atas dan mempunyai identiti sah seperti kad pengenalan atau pasport adalah layak untuk memohon lesen memandu motosikal di Malaysia.

Apa sahaja kelas-kelas lesen motosikal yang boleh dipohon di Malaysia?

Terdapat tiga kelas lesen memandu motosikal yang boleh dipohon di Malaysia iaitu kelas B2, B1 dan A. Kelas B2 dan B1 membolehkan pemandu memandu motosikal dengan kapasiti enjin 250cc ke bawah dan 500cc ke bawah, manakala kelas A membolehkan pemandu memandu motosikal tanpa had kapasiti enjin.

Bagaimana untuk memohon lesen memandu motosikal di Malaysia?

Untuk memohon lesen memandu motosikal di Malaysia, pemohon perlu ke pejabat JPJ terdekat atau kaunter MySikap JPJ. Pemohon perlu membawa dokumen identiti seperti kad pengenalan dan dokumen yang diperlukan seperti borang permohonan dan wang bayaran. Selepas itu, pemohon perlu membuat ujian teori dan ujian memandu sebelum mendapatkan lesen.

Sekian artikel mengenai harga lesen motor di Malaysia. Semoga ianya dapat membantu anda memahami lebih lanjut tentang proses dan kos untuk membaiki lesen motor di Malaysia. Jangan lupa memandu sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya dan motosikal dengan selamat untuk keselamatan anda sendiri dan pengguna jalan lain. Terima kasih kerana membaca artikel ini!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *